Suliffissuit nukissiuutinik annertuumik atuisut

Ukiuni makkunani Kalaallit Nunaanni suliffissuarnik nukissiuutinik annertuumik atuisunik sanaartorsinnaanermut periarfissat oqaluuserineqarput. Nunami erngup nukinga aqqutigalugu nukissiuutit ataavartut atorlugit innaallagissiorsinnaaneq annertuumik periarfissaqarfigineqarpoq, aammalu aatsitassatigut isumalluutinik atorneqanngitsunik peqarluarluni, taakkulu suliffissuarnik nutaanik pilersitsinikkut iluaqutigilluarneqarsinnaapput.

 

Aluminiumik aatsitsivimmik sananissaq

Maniitsup eqqaani aluminiuliorfissaq Kalaallit Nunaanni erngup nukinganik isumalluutinik atuinissamut periarfissanut assersuutissaavoq. Aluminiuliorneq imminermini nukissiuutinik annertuumik atuiffiusussaavoq, erngullu nukinganik atuinermi avatangiisinut silallu pissusianut sunniutissat pitsaanngitsut annikillisinneqarsinnaapput. Ikummatissat nunap iluaneersut atorlugit nukissiornermut assersuukkaanni, Maniitsup eqqaani aluminiuliorfissamit CO2-t aniatinneqartussat annikinnerusussaapput, aammalu nunami imermik isumalluutit pitsaasumik atorluarneqartussaallutik.

 

Kalaallit Nunaanni aluminiuliorfimmik pilersitsisoqassappat, nukissiuutinik ataavartunik atuisoqaraluartoq tamanna nunami gassit silaannarmik kissakkiartortitsisartut aniatinneqartut annertusingaatsiarnerinik kinguneqartussaavoq. Tamatuma peqatigisaanik tunisassiornermut atatillugu aniatinneqartut ikummatissanik nunap iluaneersunik atuinermut naleqqiullugu annikinnerujussuusussaapput. Taamaattumik nunarsuaq eqqarsaatigalugu Kalaallit Nunaanni aluminiuliorfiliornissap Kalaallit Nunaanni pinissaa suli silap pissusianut iluaqutaasussaassaaq.

                       

Aatsitassanik piiaanissamut periarfissat – Isukasiani saviminissamik piiaavik

Kalaallit Nunaata nunataata ilua aatsitassanik isumalluutissaqarluarpoq. Nunap assingani, matuma kingulianiittumi, Danmarkimi aamma Kalaallit Nunaanni nunap iluani ujarassiornermi misissuinernit (GEUS) suliarineqarsimasumi aatsitassatigut isumalluutit pioreersut ilisimaneqareersullu takutinneqarput.

 

Map Of Selected Mineral Occurrences 300 Ppi 

Maannarpiaq suliassani arlalinni ujarlernissamut atuinissamullu akuersissutinik atuuttoqarpoq. Aatsitassanik piiaanissami aniatitsinerit annertusussaapput, aammalu suliassatut siunnersuutigineqartut piviusunngortinneqassappata Kalaallit Nunaata aniatitaanik annertusititseqataasussaallutik.

 

Kalaallit Nunaata kitaata kujataani Isukasiani saviminissamik piiaavissaq atuinissamut akuerineqarnissamut qinnuteqaamminut ilagitillugu nassuiaatit inatsisitigut pisussaaffeqarfiusut marluk suliarai, tassalu Avatangiisinut Sunniutinik Naliliineq (VVM) aamma Inuiaqatigiinni Nungusaataanngitsumik Atuinissamik Naliliineq (VSB), taakkunanilu suliassatut siunnersuutigineqartut qanoq ilillutik najukkami avatangiisinut inuiaqatigiinnullu sunniuteqarsinnaanerat misissuiffigineqarpoq. Silap pissusianut attuumassutilittut VVM-imut nassuiaammi ilaatigut suliassami gassit silaannarmik kissakkiartortitsisartut aniatinneqartut naliliiffigineqarput, nukissiuutit assigiinngitsut atorneqarnerini iluaqutissat akornutissallu misissorneqarput, kiisalu suliassap piviusunngortinneqarneratigut najoqqutassani assigiinngitsuni arlalinni atuutilersinnaasut imminnut assersuunneqarput. Saviminissamik piiaavik pilersaarutigineqartutut nukissiuutit dieselitortut atorlugit pilersorneqassappat, tamanna Kalaallit Nunaanni aniatitat tamarmiusut annertusingaatsiarnerinik kinguneqassaaq.

 

Naalakkersuisut suliassani atuinissamut akuersissuteqarfigisaani tamani IBA-mut isumaqatigiissut (Impact Benefit Agreement) ingerlatseqatigiiffimmit, kommunimit aamma Naalakkersuisunit atsiorneqartarpoq. IBA-mut isumaqatigiissummi suliassap najukkami inuiaqatigiinnut aammalu inuiaqatigiinnut tamarmiusunut iluaqutaanissaata qulakkeerneqartarnissaa siunertarineqarpoq. IBA-mut isumaqatigiissutit ukiumoortumik iluarsineqartarput, taamaalillutillu sukkulluunniit naleqquttuusarlutik.

Energiintensive Industrier

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat

Aatsitassanut Ikummatissanullu Aqutsisoqarfik

Aluminium.gl - Aluminiu silallu pissusia

Danmarkimi aamma Kalaallit Nunaanni nunap iluani ujarassiornermi misissuinerit – GEUS

- Kalaallit Nunaanni aatsitassatigut isumalluutit pillugit iserfissiaq

Global Weirding

Se flere videoer...